De rigtige værktøjer til at få dit projekt videre!

Du ønsker at dekarbonisere dit fjernvarme- og fjernkølesystem, men du ved ikke præcis hvordan? Eller har du allerede nogle konkrete idéer? Så finder du helt sikkert et passende værktøj her, der vil hjælpe dig!

Mange forskningsprojekter og andre institutioner har allerede udviklet nogle nyttige værktøjer og retningslinjer om emnet dekarbonisering af fjernvarme- og fjernkølesystemer, som er tilgængelige online og gratis. RES-DHC-projektet har udarbejdet denne online værktøjskasse ud fra dem.

Retningslinjer for en forenklet vurdering af potentialet for bæredygtig varme

Retningslinjerne giver et overblik over de nødvendige oplysninger, der er vigtige for udviklingen af fjernvarme projekter og finansieringen heraf. Ved at præsentere de vigtigste spørgsmål for hvert enkelt nøgleområde lægger værktøjet grundlaget for en analyse af potentialet.

Heat Roadmap Europa

På det interaktive kort findes en lang række oplysninger om fjernvarme i forskellige europæiske lande. Der kan findes generelle oplysninger om retningslinjer på europæisk plan, men der kan også downloades specifikke oplysninger om hvert enkelt land.

Virtuelle studieture

Der tilbydes en online samling af videoer om fjernvarme- og fjernkølingsnet, der drives af vedvarende energi. Den omfatter 10 forskellige eksempler på fjernvarmesystemer i Europa med forskellige energikilder som biomasse, solvarme eller spildvarme. Videoerne er tilgængelige på forskellige sprog.

Simpel beregning af varmepumpe

Dette Excel-beregningsværktøj giver mulighed for økonomisk beregning af elektriske varmepumper i fjernvarmenetværk. Formålet er at vurdere omkostningseffektiviteten af en varmepumpe i et allerede eksisterende net med et solvarmeanlæg.

Hotmaps

Kortet giver brugeren mulighed for at få et første overblik over varmebehovet i de europæiske regioner. Yderligere oplysninger om fjernvarmepotentialet kan fås ved at bruge de forskellige beregningsværktøjer.

Dokumenter og værktøjer til kvalitetsstyringssystemet

Flere dokumenter indeholder værktøjer til kvalitetsstyringssystemer for fjernvarme systemer. Denne værktøjskasse støtter en mere effektiv realisering og drift af fjernvarme systemer med en lang række forskellige vedvarende energikilder.

Database over solvarmeanlæg

Værktøjet er en database med 195 individuelle solvarmeanlæg i forskellige lande. Oplysninger om ejeren, den geografiske placering og tekniske specifikationer er tilgængelige.

Vurdering af effektiviteten af fjernvarmenergisystemer

Værktøjet består af et dokument, der foreslår en metode til beregning af forskellige nøgleindikatorer (KPI’er) for fjernvarme- og fjernkølesystemer, idet der skelnes mellem varme- og køleindikatorer. Som følge heraf bliver det nemmere at foretage en analyse af ydeevne af kombinerede fjernvarme- og fjernkølesystemer.

THERMOS-software

Værktøjet gør det muligt at modellere fjernvarme- og fjernkølesystemer og deres optimale design ved at generere varme- og kuldekort. Det omfatter en lang række funktioner som f.eks. modellering af rør- og graveomkostninger samt en model for netværksforsyning.

Vejledninger for solvarmeanlæg til fjernvarme

Disse retningslinjer beskriver implementeringen af mellemstore til store solvarmeanlæg i eksisterende fjernvarmesystemer i byer. De væsentlige udfordringer og trin, som følger beslutningsprocessen, er medtaget.