RES-DHC står for en bredere introduktion af vedvarende energikilder (RES) i Fjernvarme- og Fjernkølingssystemer (DHC). RES-DHC-projektet informerer om mangfoldige udfordringer der er på markedet i forbindelse med at øge andelen af Vedvarende Energikilder i Fjernvarme- og Fjernkølingssystemer.

Hovedformålet med RES-DHC-projektet er at understøtte transformationen og implementeringen af Vedvarende Energikilder i eksisterende Fjernvarme- og Fjernkølingssystemer i seks deltagende regioner og derved – fra disse praktiske tilfælde – udarbejde tekniske og organisatoriske løsninger til sådanne transformationsprocesser.

En vertikal søjle i projektet er en implementeringsproces lokalt med konkrete aktioner og foranstaltninger fra regionale partnere i de seks regioner (AT, CH, DE, FR, IT og PL). Faserne i denne implementeringsproces er 1) strategi og handlingsplanlægning baseret på lokale høring af interessenter 2) en implementeringsfase, der starter på et tidligt stadium af projektet, herunder kapacitetsopbygning, forbedringer af de juridiske rammer, støtte og beregning af investeringer i Vedvarende Energikildernes i Fjernvarme- og Fjernkølesystemer. Tekniske katalysatorer sammen med Vedvarende Energikildernes sektorkobling og brugen af lav kvalitets varmekilder.

En vigtig vandret bjælke i projektet er organiseringen af den tværnational support til de regionale partnere. Denne support ydes af et internationalt team (fra Belgien og Danmark) med specifik, supplerende ekspertise og kompetencer som er koordineret af PlanEnergi, der også er projektpartnere. Den specifikke support i RES-DHC-projektet imødekommer i høj grad markedets udfordringer, som f.eks. introduktion af Vedvarende Energi i stor skala, interessenters engagement, vurdering af juridiske og politiske rammer og af de miljømæssige, økonomiske og sociale virkninger af Vedvarende Energi løsninger i Fjernvarme- of Fjernkølesystemer.

Projektet er starter i september 2020 og har en varighed på 3 år.

De 15 project partner fra 8 lande er:

Projekt koordinering
Solites – Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems (Tyskland)

Dette websted samler resultaterne af projektets arbejde og giver yderligere information om vedvarende energikilder i Fjernvarme- og Fjernkølesystemer.

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram, tilskudsaftale nr. 952873.