Fjernvarme og Fjernkøling i byer

I europæiske byer er Fjernvarme og Fjernkøling med til at yde et væsentligt bidrag til den nødvendige energi transformering og klimabegrænsende indsats. EU´s ambitiøse mål for at reducere drivhusgasemissioner med 55% indtil 2030 kan nås ved at forbedre energieffektiviteten og ved en konsekvent og bæredygtig erstatning af de fossile energikilder, der anvendes i dag, med alternative Vedvarende Energikilder.

Især inden for varme og køling tilbyder eksisterende Fjernvarme og Fjernkøleværker i Europa et stort potentiale for levering af klimaneutral opvarmning og køling til store byområder. På nuværende tidspunkt genereres den krævede varme centralt i et Fjernvarme- (eller kraftværk) og transporteres til forbrugerne via et fjernvarmerør net. Dette centraliserede system giver en fremragende infrastruktur, der samtidig kan forsyne private husstande, kommunale ejendomme og virksomheder med varme og kulde og tilbyder en bred platform til integration af alle typer Vedvarende energikilder og spildvarme.

Omdannelse af Fjernvarme- og Fjernkølesystemer

En fremtidssikker løsning er bruge de lokale ressourcer der til rådighed og integrere dem i det eksisterende fjernvarme- og fjernkølenetværk. Denne transformation er en proces, der kræver mange mellemliggende trin. Nogle overvejelser kunne være:

  • Kombinationen af forskellige Vedvarende Energi teknologier til at øger den samlede effektivitet i energisystemet.
  • Lokal tilgængelighed og anvendelse af jord er afgørende for en vellykket integration af vedvarende energi.
  • Multifunktionelle varmelagre til at reducerer ubalancer mellem produktion og efterspørgsel på grund af svingende Vedvarende Energi produktion og integrering af forskellige energikilder.
  • Systemeffektivitet kan øges ved at sænke netværkstemperaturerne, hvilket reducerer varmetab og hvilket er en fordel for Vedvarende Energikilder så som solvarme og varmepumper.
  • Der er behov for decentralisering af energiproduktion og effektivisering netværket på grund af pladsbegrænsninger, især i byområder.

En række muligheder og kombinationer er tilgængelige til dette formål, med forskellige modne teknologier: Det er vigtigt at finde det rigtige mix og de optimale tekniske løsninger til at gøre Fjernvarme- og Fjernkølesystemer egnet til Vedvarende Energi.

Alt dette er en udfordring, der skal overvejes og løses på forskellige organisatoriske og lovgivningsmæssige niveauer for at nå de fastsatte EU-mål og sikre klimabeskyttelse. EU H2020-projektet RES-DHC yder et væsentligt bidrag og understøtter denne transformationsproces for Fjernvarme- og Fjernkølenettet i Europa.