VEDVARENDE ENERGIKILDER TIL FJERNVARME OG FJERNKØLING


Velkommen til RES DHC-hjemmesiden! Her giver vi dig nyheder, information og viden om implementering af højere andele af Vedvarende Energikilder i Fjernvarme- og Fjernkølesystemer.

DEKARBONISERING

Transformation af eksisterende Fjernvarme- og Fjernkølesystemer er et nøglespørgsmål for varmekonverteringen.

VÆRKTØJER TIL DIT PROJEKT

Du kan finde gratis ressourcer om dekarbonisering af varmenetværk til at fremme dit projekt her!

PROJEKTPUBLIKATIONER

Du kan downloade projektets resultater her.

H2020 PROJEKT

Hvad er RES-DHC-projektet, og hvordan fungerer det?

Dette projekt er repræsenteret i:

EU     AT     DK     FR     DE     IT     PL     CH

DEKARBONISERING

Implementeringen af Fjern- og Fjernkølesystemer baseret på vedvarende energikilder skaber lokal merværdi og giver klimaløsninger man kan leve med i fremtiden

POWER-TO-HEAT

Koblingen af Fjernvarme- og Fjernkølesystemer med elektricitet, produceret på vedvarende energikilder skaber fleksibilitet i elnettet

SOLVARME

Solenergi kan levere mere end 50 % af det årlige varmebehov

GEOTERMISK VARME

Geotermisk varme har et stort potentiale for at levere varme som grundlast

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME

Brugen af industriel overskudsvarme i Fjernvarme- og Fjernkølesystemer øger effektiviteten og reducerer det primære energiforbrug

BIOMASSE

Biomasse er en alsidig energikilde, som kan bruges til opvarmning og kan lagres

BRUG AF LAVTEMPERATUR

Intelligent integration af varmepumper i Fjernvarme- og Fjernkølesystemer, medfører varme ved brugbare temperaturniveauer for varmepumper

DISTRIBUTION

Fjernvarmenet forbinder lokale energiressourcer med forbrugere via rørforbindelser

UDNYTTELSE AF TERMISKE VARMELAGRE MED FLERE FUNKTIONER

Termiske varmelagre giver fleksibilitet for varmeproducenter og forsyningssikkerhed

Se brochuren om res dhc.

Følg os på LinkedIn !